פודקאסטים

מגוון סדרות על מגוון נושאים

פודקאסט זה נוצר במטרה להנגיש מידע מעודכן ומדוייק ככל האפשר בתחום של בריאות הנפש, בדגש על התמודדויות שהינן ייחודיות לקהילה החרדית ולציבור שומר תורה ומצוות. 

דרך השיחות והראיונות נערוך היכרות עם פסיכולוגים ואנשי מקצוע חרדים אחרים מתחום בריאות הנפש, וכן עם דמויות תורניות ורבנים שעוסקים בממשק שבין בריאות הנפש לקהילה.

הנאמר בפודקאסט אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ו/או הלכתי בתחום בריאות הנפש או בכלל.

נפשות וחסרונן עטיפת הפודקאסט

נפשות וחסרונן

מעני דיור לצעירות בסיכון

בחסות: ידידות טורונטו

הסדרה למטפלים

תפריט נגישות